“eDebex: Flexibel platform voor facturenhandel”

Twee ondernemers testen een elektronische marktplaats waar bedrijven openstaande facturen te koop kunnen aanbieden.

Xavier Corman, David Van Der Looven en een paar andere partners bouwen aan eDebex.com, een elektronsich platform  voor het verhandelen van verkoopfacturen. Ondernemingen zouden op die manier op korte termijn hun openstaande, niet-vervallen vorderingen kunnen omzetten in contant geld.

Xavier Corman is een ervaren parttime CFO, actief op de Belgische markt voor zowel start-ups, entrepreneurs als kmo’s. Na zijn zoveelste ontmoeting met een onderneming in een lastige kassituatie wegens geblokkeerde cash bij hun klanten, zette hij eind 2012 concrete stappen voor de uitbouw van een alternatieve oplossing.

Om lastige discussies te vermijden en een kwaliteitsgarantie te bieden, besloot Xavier Corman zijn oplossing alleen uit te werken voor de niet-vervallen, onbetwiste facturen. Er wordt aan de uiteindelijke klant gevraagd om desbetreffende factuur expliciet te aanvaarden en te valideren. De ondernemingen hebben geen enkele verplichting om al hun openstaande facturen aan te bieden op de marktplaats. Ze kunnen zich beperken tot uitzonderlijke gevallen op gepaste momenten.

Om een economische transactie te realiseren zijn er twee partijen nodig. Aan de ene kant hebben we dus ondernemingen met hun klantenvorderingen. Aan de andere kant zocht, en vond, Xavier Corman verschillende types investeerders die in het systeem wilden stappen.

Kosten

Quasi elke economische transactie heeft een inherente kost en dat is ook hier het geval. Naast de korting voor de aankoper, die volledig ten laste ligt van de verkoper, is de aangerekende frictiekost uiteraard een inkomen voor de marktplaats zelve, ter financiering van de ontwikkeling, het onderhoud en de optimalistie van het platform.

In samenwerking met professor Hughes Pirotte van de Zwitserse risicospecialist FinMetrics en Solvay Brussels School of Economics & Management werd het onderliggende kostenalgoritme gedefinieerd. De gebruikte criteria daarbij zijn: bedrag, vervaldatum, activiteitensector en risico-rating van de onderneming.

Die kost wordt dus voor elke transactie individueel bepaald. Om een flexibele oplossing te bieden aan potentiële deelnemers, is dit de enige kost en zijn er geen langetermijnverplichtingen of periodieke abonnementen.

Zowel het aanbieden als het bekijken van de aangeleverde klantenvorderingen gebeurt op een anonieme wijze. In die verkennende fase, met eigen filterdefinities, is er geen mogelijkheid om de identiteit van de andere marktspelers, zowel ondernemingen als investeerders, te achterhalen. Pas zodra een investeerder een klantenvordering daadwerkelijk koopt, zijn de gegevens van desbetreffende onderneming voor hem zichtbaar.

Boekhoudkundig is de opzet van deze oplossing voor de deelnemende ondernemingen vergelijkbaar met een combinatie van financiële korting, waardevermindering en een overdracht van schuldvordering, soms ook novatie of schuldvernieuwing genoemd. Wettelijk mag een klant zich trouwens niet verzetten tegen een dergelijke overdracht, aldus Xavier Corman. Vanuit het standpunt van de belastingen is er dus geen directe impact, bronheffing of andere.

Ondernemingen hebben geen verplichting om hun bankiers op de hoogte te brengen dat ze aan deze marktplaats deelnemen. Bestaande kredietlijnen hoeven er dus niet onder te lijden.

Testversie

De testversie van het platform werd onlangs gelanceerd, met een beperkt aantal uitgenodigde deelnemers. Xavier Corman en David Van Der Looven wensen nu verder het aantal ondernemingen en investeerders te verhogen, zodat de marktplaats meer spelers krijgt en de volledige werking ten gronde uitgetest en geoptimaliseerd kan worden.

Twee ondernemers

Xavier Corman is parttime CFO bij Responsoris. Als entrepreneur heeft Corman de afgelopen vijftien jaar verschillende ondernemingen in de media en detailhandel opgestart en beheerd. Vandaag werkt hij als externe manager in bedrijven en organisaties.

David Van Der Looven is head of Investor Relations bij uFund, de voormalige Motion Investment Group, Belgische tax shelter voor de binnenlandse filmindustrie. Voorheen werkte hij o.a. in de verzekeringssector.

Martin van Wunnik – FD Magazine n°73, 2013

Afbeelding: Xavier Corman – © GF

Advertisements

Focus? Think again!

Un-focused

Focus? Think again!

8/8/8

Just one month prior to Lehman Brothers’ collapse started a global financial crisis in September 2008, I launched my sole-proprietary company, named ARSIMA Projects.

At that very start, on August 8th 2008, I defined a double focus. Delivering temporary assistance for setting up financial consolidation systems was my short term focus. Interim-management agencies, specialized in finance, would help me to find customers. On the longer term my plan was programming and selling my own financial consolidation system, called Consolite.

21/12/12 (+1)

Today, 4.5 years later and one day after “the end of the world”, where do I stand with regards to my original focus?

Well, to state the obvious, it has been quite a ride since 2008, as many, many other activities were added, including writing blog posts.

About one year ago, at the end of 2011, I made a strategic decision to offer my services on a different market because the demand for my services had dried up at the bigger sized companies (let’s call them BCs) and multi-national holdings. So I decided to assist and address the needs amongst starters and small & medium sized companies (let’s call them ADs).

So I got out of the building, met interesting people, got referred and introduced to many others, set up joint activities, learnt a lot, gave presentations, courses and workshops, and even invoiced some of them for my services.

For the record, on the Consolite side, my little pet software project, things surely have moved and evolved, but unfortunately at a below-average pace (due to a lack of focus from my side). So this on-going project will surely be continued in 2013, also for a reason stated here below.

Se faire rattraper par son passé / Ingehaald worden door zijn verleden

Even in my current AD-time, customers from my BC-time sometimes catch up with me and request my assistance. Currently this is the case. I just started a 3-months mission in Kortrijk, for the Belgian office of the US-based world wide leader in carpets. This mission, operational activities to fill in a temporary human resource gap, is not remotely related to financial consolidation systems. And I got this mission through a person I met during an Excel course I gave last year in Mechelen. So much for my original focus…

As has already happened several times to me, another BC-customer contacted me just three days after I started in Kortrijk, and offered me a six months’ mission, close to Brussels. We will have to see if that option is still open in 2013…

Being a full-time interim-manager in my BC-time, where I cannot duplicate myself for two or more customers, and a part-time financial coach in my AD-time, what by definition cannot be combined with another full-time job, I am the perfect example of un-scalable services. Consolite would be one of my attempts to resolve this conundrum. On-going discussion to work together with other interim-managers and coaches is another attempt.

Focus? or Pivot?

Focus is indeed important, as it is generally stated for all starters or entrepreneurs. Speaking for my self I should have stayed focused and say ‘no’ earlier to specific ventures. When your inner-voice, gut, belly or other part of your body tells you something is wrong with that specific business deal, person or organization, listen to it and act accordingly, quickly. Get out! It is your personal decision, so do it. You will gain a lot of time, and remember that your time is very precious. Additionally, you might even reduce some hazardous cash outflows.

Notwithstanding the focus objective, you should not close all doors by principle. Using the terminology from the lean methodology I believe you can and should ‘pivot’ yourself if such would be ‘proven’ by your own build-measure-learn feedback loop. This lean approach is usually used for the new product, market, service you have in mind, but I believe it is valid for your very own strategy and market position too. There might even be ways to apply this to your personal life.

I am not saying it is easy to find the right balance between focus and pivot, but at least you should consider it, not knowing what it will bring you. Paraphrasing the famous words of Steve Jobs, you can only connect the dots afterwards.

While closing the accounts for my fiscal year, I am both surprised and happy to see how many different customers I had this year and the range of services I rendered to them. If I had followed my original, limited double focus-path, that specific dot/moment in my business life would never have materialized.

Now, if only I could find a way to clone myself…

Martin – MvanWunnik         22/12/12

Related links:

www.arsimaprojects.eu

www.FinanceCoach24.com

www.consolite24.com

10steps2.com/scalable-business/

Bent U een slaaf van Uw KPI model of handelt U als KPIntrapreneur ?

BMW F650GS Funduro

Be “in control”, not just a historical reporter!

Positioneer Uzelf en evolueer van ‘meterstand’ parkeerwachter naar trusted advisor.

Een call-agent enkel en alleen evalueren op het aantal ‘beantwoorde’ calls, zonder rekening te houden met de kwaliteit van het gegeven antwoord of de complexiteit van de individuele vragen, maakt een duurzame evaluatie moeilijk. Door slechts één of een paar maatstaven te meten zal U krijgen wat U verdient: De agent gaat constant terugbellen om veel calls te hebben en alzo “goed” te scoren. Ongeduld kan ook gevaarlijk zijn: Laten we maar beslissen om innovatieve en creatieve profielen in een crisisperiode te ontslaan omdat ze “toch niet renderen”, of omdat ze “niet vlug genoeg” hun verkoopcijfers halen.

Kijkt U dus voor de periodieke situatie-evaluatie naar één enkel meetinstrument, of houdt U rekening met de samenhang tussen verschillende maatstaven? Beschouwt U de impact van seizoenschommelingen of niet? Onderscheidt U effecten effecten op korte en op lange termijn? Dit zijn enkele simpele vragen onbeantwoord blijven of makkelijk te omzeilen vallen.

Er is dus nood aan een grotere nuancering van de ‘blote’ cijfers, waarbij de onderlinge samenhang van de maatstaven meer zal betekenen dan een focus-visie op slechts één of enkele metrieken.

Naast de aanwezige publicaties over de cijfermatige en analytische kenmerken van een Performance Management- of Business Intelligence-project, is er nu voor de nuancering en minder-tastbare bouwstenen het nieuw boek van Dries Van Nieuwenhuyse: “Systemisch Performance Management”. Op het vlak van de implementatie van de strategie komt dit neer op een kruisbestuiving met het “systeemdenken”, met de daarbij behorende methodes. Voor de uitvoering en ultiem succes van elk project, komen dan het menselijk aspect en noodzakelijk “change management” aan bod.

Dynamisch evenwicht

De foto van de Lapland-uil op de cover van het boek toont op een zeer illustratieve wijze het biologisch model met zijn dynamische evenwichten tussen een populatie uilen (predator) en een populatie muizen of lemmingen (prooi). In dergelijk systeem heerst er een permanente wisselwerking tussen de leading (oorzaak) en lagging (gevolg) indicators. Als er weinig predatoren zijn, krijgen de prooien de kans om zich beter voort te planten. Het aantal prooien stijgt. Op haar beurt stijgt de populatie uilen (predator) als gevolg van meer prooibeschikbaarheid. Dit veroorzaakt dan een afname van de prooien omdat er veel uilskuikens te voeden zijn, totdat er te weinig voedsel is. Beide populaties zijn dus op bepaalde momenten oorzaak en gevolg van het succes van elkaar. Ze houden zichzelf in stand op een duurzame manier zonder dat dit ten koste gaat van het lange termijn evenwicht. Het is dus niet omdat twee variabelen gecorreleerd zijn, dat de causaliteit ervan (wie is leading, wie is lagging) eeuwig onveranderd blijft.

Deze leading/lagging definitie en classificatie van deze indicatoren, maar vooral het besef van deze dynamische wisselwerking is volgens de auteurs absoluut cruciaal voor betere en duurzame resultaten binnen het Performance Management gebeuren en momenteel vaak afwezig. Met  bijkomende ‘statistische’ assistentie en de nodige analytische intelligentie zullen we door de KPI-bomen het bos kunnen zien en betrouwbare sturingsinstrumenten opmaken en ter beschikking stellen.

Time Lags

Elke ondernemer heeft een duidelijke visie van de opeenvolgende processtappen binnen zijn/haar eigen omgeving. Het besef van de doorlooptijd enerzijds, en de samenhang tussen de stappen anderzijds bepalen de kwaliteit van de ondernemer. In een groot aantal meetsystemen wordt de tijdsvertraging tussen processtappen vergeten. Het boek vernoemt een commercieel verkoopsproces, met een ‘Sales-funnel’ opgebouwd uit verscheidene stappen, gaande van het eerste contact via telefoongesprekken naar bezoeken, bestellingen, verkoop, facturatie en tenslotte betalingen. In de uitvoerige statistische uitwerking trachten de auteurs de correlatie doorheen de tijd voor alle proces-stappen te bepalen, met als enige doel om te zien of er een uitgesproken time-lag optreedt, en zoja, voor hoe lang (1 dag, 1 week, 1 maand,…). Met deze extra kennis kan immers een model verfijnd worden om alzo beter de werkelijkheid te reflecteren (bv. een exacte en onderbouwde definitie van “niet vlug genoeg”).

Eventuele regionale verschillen moeten hierbij niet uit het oog verloren worden: landen met een wekelijkse facturatie hebben een andere time-lag tussen verkopen en inkomsten dan landen met een maand-facturatie.

Intrapreneur

Met sturingsmodellen trachten we dus de complexiteit van de organisatie en haar omgeving te reduceren tot een reeks cijfers en grafieken. Deze opzet gebeurt vaak éénmalig (kodak-moment), waarna men zich vaak met een quasi-blindelings vertrouwen concentreert op de periodieke rapportering en de daaruit resulterende conclusies.

Er is “5 minuten moed” nodig om het dynamisch aspect van de organisatie en haar omgeving aan te kaarten, alsook de evoluerende complexitiet, de wijzigende en omgevingsgebonden eigenschapen van de gekozen of nieuwe indicatoren. Deze moedige opdracht kan op elk niveau plaatsvinden en zal vanuit een duurzame visie vroeg of laat hoe dan ook moeten plaatsvinden.

Voor alle duidelijkheid, een periodieke herevaluatie van een opgezet sturingsmodel impliceert niet dat het bestaand model absoluut gewijzigd moet worden. Wel verkrijgt men met een dergelijke herevaluatie de garantie dat het model nog steeds actueel, toepasbaar en als dashboard bruikbaar is om op een duurzame manier waarde te (blijven) creëren voor de organisatie. Goed presteren op basis van een slecht model is immers niet aangewezen en kan waarde vernietigen.

Hoe kan Uzelf hier nu het verschil gaan maken? Zoals een intrapreneur dit doet, wees moedig en neem verantwoordelijkheid, sta open voor nieuwe uitdagingen, kijk naar de toekomst, weeg opportuniteiten en risico’s ten elkaar af met veel boerenverstand, en vooral wees enthousiast!

Een eerste stap kan simpel gezet worden. Wanneer een nieuw rapport opgemaakt moet worden, presenteer twee versies: één volgens de opgegeven specificaties (wat men wil), en één dat volgens Uw eigen gevoel een beter beeld geeft voor de opgegeven doelstelling (wat men zou moeten willen). Toon bijvoorbeeld ook de gegevens grafisch of visueel, met apart de onderliggende cijfertabellen, zodat de lezer van het rapport niet zelf de lastige denk-oefening of drill-downs moet doen om potentiële onderliggende lineaire of S-vormige trends te achterhalen.

Uiteraard zullen er horden zijn, muren waar U tegen moet opboksen, ‘politieke’ situaties en gevoeligheden waarmee U rekening dient te houden. Aan U om de ideale werkwijze te bepalen. Het tweede deel van het boek rond duurzaam “change management” kan U hierbij waarschijnlijk goed van pas komen, met een ruime beschrijving van zachte factoren zoals (autonome) motivatie, psychologische profielen, crowdsourcing, awareness building via gaming en groepsdenken.

Kom uit Uw eigen gegraven put, ga op een heuvel staan en kijk rond. Probeer voor Uzelf een zo ruim mogelijk beeld te vormen van de volledige omgeving waarin U, Uw medewerkers, Uw collega’s, Uw directie en Uw organisatie zich bevinden, vandaag en vooral morgen. Be in control,  not just a historical reporter! Positioneer Uzelf en evolueer van ‘meterstand’ parkeerwachter naar trusted advisor.

Lagging of leading? Besef van de dynamiek van de correlaties, evenwichten en de samenhang der dingen? Identificatie van de exacte hefbomen? Optimalisatie-voorstellen? Het is uitendelijk altijd de mens die het succes bepaalt, niet het systeem of model. Aan U dus de keuze met welke bril en op welke wijze Uzelf het volgende KPI dashboard gaat bekijken: als KPI-slaaf of als KPIntrapreneur?