“eDebex: Flexibel platform voor facturenhandel”

Twee ondernemers testen een elektronische marktplaats waar bedrijven openstaande facturen te koop kunnen aanbieden.

Xavier Corman, David Van Der Looven en een paar andere partners bouwen aan eDebex.com, een elektronsich platform  voor het verhandelen van verkoopfacturen. Ondernemingen zouden op die manier op korte termijn hun openstaande, niet-vervallen vorderingen kunnen omzetten in contant geld.

Xavier Corman is een ervaren parttime CFO, actief op de Belgische markt voor zowel start-ups, entrepreneurs als kmo’s. Na zijn zoveelste ontmoeting met een onderneming in een lastige kassituatie wegens geblokkeerde cash bij hun klanten, zette hij eind 2012 concrete stappen voor de uitbouw van een alternatieve oplossing.

Om lastige discussies te vermijden en een kwaliteitsgarantie te bieden, besloot Xavier Corman zijn oplossing alleen uit te werken voor de niet-vervallen, onbetwiste facturen. Er wordt aan de uiteindelijke klant gevraagd om desbetreffende factuur expliciet te aanvaarden en te valideren. De ondernemingen hebben geen enkele verplichting om al hun openstaande facturen aan te bieden op de marktplaats. Ze kunnen zich beperken tot uitzonderlijke gevallen op gepaste momenten.

Om een economische transactie te realiseren zijn er twee partijen nodig. Aan de ene kant hebben we dus ondernemingen met hun klantenvorderingen. Aan de andere kant zocht, en vond, Xavier Corman verschillende types investeerders die in het systeem wilden stappen.

Kosten

Quasi elke economische transactie heeft een inherente kost en dat is ook hier het geval. Naast de korting voor de aankoper, die volledig ten laste ligt van de verkoper, is de aangerekende frictiekost uiteraard een inkomen voor de marktplaats zelve, ter financiering van de ontwikkeling, het onderhoud en de optimalistie van het platform.

In samenwerking met professor Hughes Pirotte van de Zwitserse risicospecialist FinMetrics en Solvay Brussels School of Economics & Management werd het onderliggende kostenalgoritme gedefinieerd. De gebruikte criteria daarbij zijn: bedrag, vervaldatum, activiteitensector en risico-rating van de onderneming.

Die kost wordt dus voor elke transactie individueel bepaald. Om een flexibele oplossing te bieden aan potentiële deelnemers, is dit de enige kost en zijn er geen langetermijnverplichtingen of periodieke abonnementen.

Zowel het aanbieden als het bekijken van de aangeleverde klantenvorderingen gebeurt op een anonieme wijze. In die verkennende fase, met eigen filterdefinities, is er geen mogelijkheid om de identiteit van de andere marktspelers, zowel ondernemingen als investeerders, te achterhalen. Pas zodra een investeerder een klantenvordering daadwerkelijk koopt, zijn de gegevens van desbetreffende onderneming voor hem zichtbaar.

Boekhoudkundig is de opzet van deze oplossing voor de deelnemende ondernemingen vergelijkbaar met een combinatie van financiële korting, waardevermindering en een overdracht van schuldvordering, soms ook novatie of schuldvernieuwing genoemd. Wettelijk mag een klant zich trouwens niet verzetten tegen een dergelijke overdracht, aldus Xavier Corman. Vanuit het standpunt van de belastingen is er dus geen directe impact, bronheffing of andere.

Ondernemingen hebben geen verplichting om hun bankiers op de hoogte te brengen dat ze aan deze marktplaats deelnemen. Bestaande kredietlijnen hoeven er dus niet onder te lijden.

Testversie

De testversie van het platform werd onlangs gelanceerd, met een beperkt aantal uitgenodigde deelnemers. Xavier Corman en David Van Der Looven wensen nu verder het aantal ondernemingen en investeerders te verhogen, zodat de marktplaats meer spelers krijgt en de volledige werking ten gronde uitgetest en geoptimaliseerd kan worden.

Twee ondernemers

Xavier Corman is parttime CFO bij Responsoris. Als entrepreneur heeft Corman de afgelopen vijftien jaar verschillende ondernemingen in de media en detailhandel opgestart en beheerd. Vandaag werkt hij als externe manager in bedrijven en organisaties.

David Van Der Looven is head of Investor Relations bij uFund, de voormalige Motion Investment Group, Belgische tax shelter voor de binnenlandse filmindustrie. Voorheen werkte hij o.a. in de verzekeringssector.

Martin van Wunnik – FD Magazine n°73, 2013

Afbeelding: Xavier Corman – © GF

Advertisements