“Een vertrouwelijke marktplaats als commerciële troef” bij Capricorn Venture Partners, CFO Tom Vanhoutte

Martin van Wunnik – Interview CFO Capricorn Venture Partners

FD Magazine (01/2013)

Tom Vanhoutte – © Anne De Geyter

 

Door de wijzigende markt zag Capricorn Venture Partners een resem traditionele klanten afhaken. Om in te spelen op een nieuwe doelgroep en om de interne werking te optimaliseren, ontwikkelde de risicokapitalist een nieuw informatie-platform.

 

Capricorn Venture Partners nv is sedert 1993 actief als risicokapitaalverschaffer. Het gaat in Europa op zoek naar technologische Europese ondernemingen in drie specifieke sectoren: cleantech, health-tech en ICT. CFO Tom Vanhoutte zag de markt sterk veranderen.

Nieuwe doelgroep

Als gevolg van de economische crisis, een hogere risicoaversie en nieuwe wetgevingen en reglementeringen, haakte het traditionele klantenbestand van banken, verzekeringen en pensioenfondsen af. Bovendien zorgt het uitblijven van grote exits in de duurzame cirkel van herinvesteringen voor een vertraging in de kapitaaluitkeringen door de VC-fondsen. Als gevolg daarvan blijven ook herinvesteringen dus uit.

Capricorn Venture Partners moest in die context op zoek naar een nieuwe doelgroep. Die werd gevonden bij de strategische partners, meestal grotere industriële groepen die op zoek zijn naar strategische allianties om hun eigen innovatie te bevorderen. Vanuit die innovatie focus (sommigen zullen het de Holy Grail noemen) wilden ze immers een makkelijke toegang tot potentiële en interessante projecten.

Waarde van informatie en kennis

Capricorn houdt alle relevante ontvangen investeringsvoorstellen bij in haar dealflow database. Om de doelgroep van de strategische partners aan te spreken, mikte Capricorn Venture Partners op het delen van die informatie, alsook van de grondige kennis en analyse van de projecten die verzameld zijn in de dealflow database. Dat alles uiteraard op een kwalitatieve, efficiënte en tegelijk confidentiële wijze.

De dealflow van gemiddeld vierhonderd deals per jaar werd voorheen verzameld in een Microsoft Access-database. Die registratie en werkwijze was omslachtig, zowel voor de interne investeringsmanagers, als extern voor de potentiële investeerders of vragende ondernemers. Een extra papieren opslag was bovendien vereist, omdat het toevoegen van documenten of slides onmogelijk was. Gelukkig werd die onvolledige digitale documentatie grotendeels binnenshuis opgevangen door een zeer laag verloop van de investeringsmanagers, aldus CFO Tom Vanhoutte.

Verspreiden van informatie

Er was in elk geval wel nood aan een systeem met méér toegevoegde waarde. Ter verbetering van de interne organisatie en de service aan de nieuwe doelgroep van investeerders, werden in 2011 de eerste stappen gezet naar een nieuw systeem. Aanvullend wenste Tom Vanhoutte ook een flexibelere terugkoppeling naar vragende ondernemers (bv. status van hun aanvraag).

Aangezien de investeerders in deze toepassing als klanten kunnen worden beschouwd, waarbij Capricorn dus als leverancier optreedt, werden in eerste instantie verscheidene standaard CRM-oplossingen, waaronder Salesforce, geëvalueerd. Ze bleken niet volledig afgestemd op de efficiëntie- en confidentiële eisen, en kwamen ook relatief duur uit per gebruiker. Bovendien had Capricorn Venture Partners ook enkele bezwaren met de branding. Aangezien de database niet enkel voor intern gebruik bedoeld is, maar ook met de investeerders gedeeld wordt, is het belangrijk om de informatie aan te bieden onder de Capricorn-hoofding en niet onder die van desbetreffende softwareleverancier.

“We besloten het dan maar zelf te gaan ontwikkelen”, aldus Tom Vanhoutte, “en gingen daarvoor samenzitten met hun websiteontwikkelaars, de firma Desk02 uit Steenokkerzeel. Aan het begin van dat project werd er zeer veel tijd beschikbaar gemaakt om de business en gewenste werkwijze duidelijk uit te leggen.” Na programmeerwerkzaamheden van enkele maanden kwam een webgebaseerde applicatie op maat op een gestructureerde database (SQL) uit de bus.

GIGO!

De huidige oplossing bevat het gewenste login-onderscheid tussen intern personeel en externe investeerders. De investeringsmanagers kunnen daarbij vermoedelijk interessante projecten aanvinken, zodat ze automatisch verschijnen op het dashboard van de relevante strategische partner.

In de andere richting, wanneer een strategische partner aangeeft dat hij interesse heeft in een welbepaalde deal, wordt de investeringsmanager daarvan automatisch geïnformeerd. Hij zal dan rechtstreeks contact opnemen en aanvullende informatie bezorgen.

De commerciële waarde van de volledige portefeuille aan deals wordt met het nieuwe systeem ten volle benut. Alle deals die binnenkomen, kwalitatief aanvaardbaar zijn en binnen de investeringsstrategie vallen van één van de drie fondsen, worden in het syteem opgenomen en gedocumenteerd.

Tom Vanhoutte spreekt over de opslag en beschikbaarheid van ongeveer 2000 deals over een periode van vijf jaar, met telkens minstens een tiental uren werk voor preselectie per deal. De waarde van die informatie is uiteraard grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de input volgens het GIGO-principe (Garbage In = Garbage Out), zowel vandaag als op lange termijn. Dat wordt zeer zorgvuldig opgevolgd, aldus Tom Vanhoutte.

What’s next ?

Allereerst wenst Tom Vanhoutte te benadrukken dat hij zeer te spreken was over de goede kwaliteit van het geleverde systeem en de samenwerking met de mensen van Desk02. Aan de implementatie van de applicatie ging een grondige en gedetailleerde analyse vooraf, waarin precies bepaald werd aan welke vereisten het systeem moest voldoen. Het vastleggen en het uitschrijven van dat framework kostte een honderdtal manuren aan de kant van Capricorn, alsook tientallen meetings en discussies met de ontwikkelaars om bepaalde knelpunten te verduidelijken. Dat bewijst nogmaals dat de geïnvesteerde tijd alvorens de start van enige programmatiewerkzaamheden een zeer hoge kwaliteits-ROI genereert.

Voor de toekomstige ontwikkelingen kan men makkelijk een groot aantal bijkomende functionaliteiten bedenken, bv. extra commentaarvelden, een chat-mogelijkheid of ‘mobile access’. Als goede huisvader zal Capricorn Venture Partners pas overgaan tot verdere ontwikkelingen op basis van een evaluatie van de ontvangen feedback en, niet onbelangrijk, rekening houdend met het benodigde budget.

De doelstelling van het nieuwe systeem is en blijft het vergemakkelijken van het eerste contact door het aanleveren van beperkte en niet-confidentiële standaardinformatie. “We beschikken nu over een ‘branded’ en flexibel competitief voordeel ten opzichte van andere spelers op de markt”, schetst Tom Vanhoutte.

Tegelijk waakt Capricorn Venture Partners erover dat de menselijke interactie blijft primeren. De bestaande hechte relatie met de strategische partners wil men niet laten verwateren tot het simpelweg aanleveren van informatie via een geautomatiseerde weg. “We zullen altijd vermijden dat we een simpel doorgeefluik worden, zonder enige toegevoegde waarde, zoals een Bloomberg-terminal”, aldus Tom Vanhoutte.

Tom Vanhoutte

Tom Vanhoutte, handelsingenieur van de KUL, begon zijn carrière met een lange periode in New York voor de Asset Management practice van PricewaterhouseCoopers LLC. Hij heeft 12 jaren relevante ervaring als auditor van financiële organisaties, met een focus op investeringsmaatschappijen, en is sinds 2011 CFO bij Capricorn Venture Partners.

Advertisements

About MvanWunnik
Independent Project Manager for Financial projects (Consolidation, Control & Reporting) at ARSIMA Projects, Financial Strategist for starters/SME's at FinanceCoach24.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: