Commentaar FD Magazine (maart 2012)

Commentaar in FD Magazine (maart 2012), omtrent automatiseringsaspecten bij financiële consolidaties

(gescande versie : http://www.slideshare.net/MvanWunnik/fd-magazineconsolidatieautomatiseringmrt2012 )

Meer automatisering

Geef verantwoordelijken voor consolidatie en rapportering de keuze voor één enkele verbetering en de meesten opteren voor ‘meer automatisering’, zowel op het vlak van de interfaces tussen de gebruikte systemen, als op het vlak van de finale eindrapportage.

De meeste groepen willen af van het huidige knip-en-plakwerk, zo blijkt uit een bevraging door Sigma Conso. Met de huidige stand van de informatica, moet de dochteronderneming al met exotische software werken om geen standaard interface beschikbaar te hebben. De meest gebruikte formaten ter opladen van periodieke cijfers in de verschillende consolidatiesystemen (csv, txt, xls) worden immers quasi standaard aangeleverd vanuit elk boekhoudpakket of rapportagemodule, al dan niet via een omweg langs een rekenblad. Dat geldt uiteraard ook voor de al dan niet stand-alone systemen voor het aansluiten van de intercompany­transacties, waarbij we terloops opmerken dat een betere interco reconciliatie, de klassieke ‘bottleneck’ bij vele consolidaties, nog steeds een grote zorg is voor bijna 80% van de niet-beursgenoteerde groepen.


Als het interface-schoentje dus niet knelt vanuit zuiver technisch standpunt, dan knelt het vermoedelijk wel bij het opzetten ervan tussen de verschillende systemen, de kwaliteit van de brongegevens en het respecteren van de procedures/bundel.


Met de argumentatie “het is toch maar één balans” wordt in sommige gevallen wat te makkelijk gekozen voor de onproductieve, manuele heringave van gegevens en vervalt derhalve de ‘last mile’-investering voor het begrijpen en opzetten van de aanwezige interfacemogelijkheden. Een minimale analyse van kosten en risico’s door een softwareconsultant, is zeker alsnog aan te raden.

 

Interface of niet, het is wel absoluut noodzakelijk dat de dochteronderneming zich goed bewust is van het belang van het ‘on time’ opladen van kwaliteitsvolle gegevens. Dat is belangrijk voor de saldo­inhoud op de verschillende grootboekrekeningen. Voorzie daarbij een duidelijke en in de praktijk toepasbare consolidatiehandleiding! Het is ook belangrijk voor de te respecteren deadlines. Dan hoeft het hoofdkantoor geen tijd meer te verliezen met het ‘transactioneel corrigeren’ van opgeladen cijfers (GIGO principe: Garbage IN = Garbage OUT) en kunnen de verantwoordelijken zich richten op de zuivere consolidatie- en gewenste analytische werkzaamheden.

 

Uit studies van onder meer BIMAC kwam het rekenblad naar voor als de favoriete oplossing van de niet-beursgenoteerde (bijna 30%) en kleinere groepen (bijna 45%). Echter, bij evoluties van de groep, waarop het merendeel van de respondenten dus graag sneller wenst te anticiperen, zorgen dergelijke oplossingen soms voor veel manueel onderhoudswerk. Meestal is de eerste dochteronderneming in vreemde valuta het startsignaal van een moeizame ‘revamp’ van de gebruikte rekenbladen, omwille van de introductie en het beheer van verschillende wisselkoersen. Het toetreden van minderheidsaandeelhouders zorgt voor een soortgelijke extra complexiteit, net zoals het aanvullend gebruik van ‘time stamps’.

 

Wanneer het huidig systeem, rekenblad of andere, niet meer voldoet, zal de consolidatieverantwoordelijke alternatieven op de markt evalueren. Met de uitdaging van kostenbeheersing voor de aanschaf van software komen SaaS-toepassingen meer en meer in beeld (no capex, just opex). Wat wel veronderstelt dat we voldoende vertrouwen krijgen om die financiële data ‘zomaar ergens in de wolk’ te stockeren.

 

Net zoals vele CFO’s, worstelen consolidatie- en rapporteringsverantwoordelijken met het evenwicht tussen de transactionele registratie en het leveren van analyses met toegevoegde waarde. Zal een doorgedreven automatisering met bijbehorende procedurele richtlijnen in 2012 de productietermijnen verkorten en meer tijd beschikbaar maken voor het analysewerk…? Afspraak binnen een twaalftal maanden voor een nieuwe evaluatie.

 

Martin van Wunnik

Advertisements

About MvanWunnik
Independent Project Manager for Financial projects (Consolidation, Control & Reporting) at ARSIMA Projects, Financial Strategist for starters/SME's at FinanceCoach24.com

One Response to Commentaar FD Magazine (maart 2012)

  1. Aanleiding voor dit artikel waren de resultaten van het onderzoek van Sigma Conso:

    http://www.sigmaconso.eu/quicknews/index/index/lang/nl/newsid/30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: