Commentaar FD Magazine (maart 2012)

Commentaar in FD Magazine (maart 2012), omtrent automatiseringsaspecten bij financiële consolidaties

(gescande versie : http://www.slideshare.net/MvanWunnik/fd-magazineconsolidatieautomatiseringmrt2012 )

Meer automatisering

Geef verantwoordelijken voor consolidatie en rapportering de keuze voor één enkele verbetering en de meesten opteren voor ‘meer automatisering’, zowel op het vlak van de interfaces tussen de gebruikte systemen, als op het vlak van de finale eindrapportage.

De meeste groepen willen af van het huidige knip-en-plakwerk, zo blijkt uit een bevraging door Sigma Conso. Met de huidige stand van de informatica, moet de dochteronderneming al met exotische software werken om geen standaard interface beschikbaar te hebben. De meest gebruikte formaten ter opladen van periodieke cijfers in de verschillende consolidatiesystemen (csv, txt, xls) worden immers quasi standaard aangeleverd vanuit elk boekhoudpakket of rapportagemodule, al dan niet via een omweg langs een rekenblad. Dat geldt uiteraard ook voor de al dan niet stand-alone systemen voor het aansluiten van de intercompany­transacties, waarbij we terloops opmerken dat een betere interco reconciliatie, de klassieke ‘bottleneck’ bij vele consolidaties, nog steeds een grote zorg is voor bijna 80% van de niet-beursgenoteerde groepen.


Als het interface-schoentje dus niet knelt vanuit zuiver technisch standpunt, dan knelt het vermoedelijk wel bij het opzetten ervan tussen de verschillende systemen, de kwaliteit van de brongegevens en het respecteren van de procedures/bundel.


Met de argumentatie “het is toch maar één balans” wordt in sommige gevallen wat te makkelijk gekozen voor de onproductieve, manuele heringave van gegevens en vervalt derhalve de ‘last mile’-investering voor het begrijpen en opzetten van de aanwezige interfacemogelijkheden. Een minimale analyse van kosten en risico’s door een softwareconsultant, is zeker alsnog aan te raden.

 

Interface of niet, het is wel absoluut noodzakelijk dat de dochteronderneming zich goed bewust is van het belang van het ‘on time’ opladen van kwaliteitsvolle gegevens. Dat is belangrijk voor de saldo­inhoud op de verschillende grootboekrekeningen. Voorzie daarbij een duidelijke en in de praktijk toepasbare consolidatiehandleiding! Het is ook belangrijk voor de te respecteren deadlines. Dan hoeft het hoofdkantoor geen tijd meer te verliezen met het ‘transactioneel corrigeren’ van opgeladen cijfers (GIGO principe: Garbage IN = Garbage OUT) en kunnen de verantwoordelijken zich richten op de zuivere consolidatie- en gewenste analytische werkzaamheden.

 

Uit studies van onder meer BIMAC kwam het rekenblad naar voor als de favoriete oplossing van de niet-beursgenoteerde (bijna 30%) en kleinere groepen (bijna 45%). Echter, bij evoluties van de groep, waarop het merendeel van de respondenten dus graag sneller wenst te anticiperen, zorgen dergelijke oplossingen soms voor veel manueel onderhoudswerk. Meestal is de eerste dochteronderneming in vreemde valuta het startsignaal van een moeizame ‘revamp’ van de gebruikte rekenbladen, omwille van de introductie en het beheer van verschillende wisselkoersen. Het toetreden van minderheidsaandeelhouders zorgt voor een soortgelijke extra complexiteit, net zoals het aanvullend gebruik van ‘time stamps’.

 

Wanneer het huidig systeem, rekenblad of andere, niet meer voldoet, zal de consolidatieverantwoordelijke alternatieven op de markt evalueren. Met de uitdaging van kostenbeheersing voor de aanschaf van software komen SaaS-toepassingen meer en meer in beeld (no capex, just opex). Wat wel veronderstelt dat we voldoende vertrouwen krijgen om die financiële data ‘zomaar ergens in de wolk’ te stockeren.

 

Net zoals vele CFO’s, worstelen consolidatie- en rapporteringsverantwoordelijken met het evenwicht tussen de transactionele registratie en het leveren van analyses met toegevoegde waarde. Zal een doorgedreven automatisering met bijbehorende procedurele richtlijnen in 2012 de productietermijnen verkorten en meer tijd beschikbaar maken voor het analysewerk…? Afspraak binnen een twaalftal maanden voor een nieuwe evaluatie.

 

Martin van Wunnik

Advertisements

My LinkedIn amazements

On July 3rd 2008 I registered on LinkedIn, just about when I started as an entrepreneur for my own company, ARSIMA Projects.

2ND QUESTION:

My second Question (November 27th 2008) on LinkedIn, the first one being where I requested some feedback on my new company logos, related to my very first interim-management project.

I needed some specific string functions on a text-file, and got stucked using AWK for that.

Can anyone help me with a simple AWK ?
In a Windows/DOS environment, I want to use AWK95.EXE to alter an exported CSV-file (from MFG*PRO) so I can import it with my standard Cognos setup for lookup-tables.
AWK should make a new file, with the original columns 1 & 3 concatenated into one, and the original column 2 removed;
Exported CSV file:
126000;A;499012;202;EUR;AC;-90,84; ;809
Altered CSV file (to be imported):
126000499012;202;EUR;AC;-90,84; ;809
Any help/suggestion will be appreciated.
Regards,
Martin

Amongst the different good answers I quickly got, up came Laurent Schneider, perfect stranger, out of nowhere, well, Switzerland actually, with the straightforward and perfect answer:

C:\>type old
126000;A;499012;202;EUR;AC;-90,84; ;809
C:\>awk95 “{print $1$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9}” FS=; OFS=; <old >new
C:\>type new
126000499012;202;EUR;AC;-90,84; ;809

That was the first time I was really amazed with the crowd power of my LinkedIn ecosphere.

My second big amazement was published as a case study (p.42) by Neal Schaffer in his 2011 book Maximizing LinkedIn for Sales and Social Media Marketing: In 2010, I got selected for a new long-term mission in Brussels (Belgium) thanks to LinkedIn. A UK agency had contacted me after matching the geographic location and finding the appropriate keyword (“consolidation”) on my LinkedIn profile.

Today, after several additional ‘crowd’ and some functional astonishments (LinkedIn Ads!), big and small, I do sincerely believe LinkedIn will still amaze me in the future, by simply keeping “Connecting the world’s professionals to make them more productive and successful“.